Wykonawstwo

Oferujemy wykonawstwo robót ogólnobudowlanych, drogowych i ziemnych:

Roboty ogólnobudowlane – budujemy od podstaw:

 •     domki jednorodzinne
 •     budynki wielorodzinne
 •     obiekty użyteczności publicznej
 •     hale przemysłowe
 •     budynki inwentarskie
 •     magazyny zbożowe


Roboty drogowe – wykonujemy:

 •     place manewrowe z kostki polbruk i betonu asfaltowego
 •     drogi bitumiczne i gruntowe
 •     drogi techniczne wewnątrzzakładowe
 •     parkingi i drogi dojazdowe
 •     remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych


Roboty ziemne – wykonujemy:

 •     niwelację terenu
 •     wymianę gruntu
 •     wykopy pod fundamenty
 •     wykopy wodno-kanalizacyjne
 •     korytowanie
 •     nasypy
 •     profilowanie dróg
 •     utwardzenie nawierzchni z zagęszczeniem
 •     skarpowanie
 •     prace melioracyjne
   
Projekt i realizacja © 2017 - Agencja Reklamowa GABO s.c.